DRAGI PĂRINŢI,

În perioada 11 aprilie -10 mai 2022 au loc înscrierile în clasa pregătitoare în anul şcolar 2022-2023.

Program de lucru:
- Luni - Joi  8:00 - 18:00
- Vineri         8:00 - 17:00

 Secretariat: Tel. 0265 -412353, fax 0265 – 411568, mobil. 0733912702LUNI - VINERI - 16:00 -17:00/18:00 (în baza unei planificări telefonice prealabile la numărul de telefon 0265 -412 353)


Înscrierea copiilor în clasa pregătitoare pentru anul şcolar 2022-2023

Scoala Gimnaziala Ioan Vladutiu

1. Etapa întâi :

        11 aprilie - 10 mai 2022

        27 mai 2022 afişarea rezultatelor

2. Etapa a doua:

        31 mai – 7 iunie 2022

        10 iunie 2022 afişarea rezultatelor


Acte necesare la dosarul de înscriere :

1. 

Certificatul de naştere al copilului original şi copie

2.

Actele de identitate (B.I sau C.I.) ale părinţilor /tutorilor original şi copie

3.

Adeverinţă de la medicul de familie cu vaccinurile copilului

4.

Avizul de la medicul de familie din care rezultă că fiul /fiica este apt/ă pentru şcoală

5.

Pentru copii care împlinesc vârsta de 6 ani în perioada 01.09.2022 – 31.12.2022

- Cei care au frecventat grădinița, recomandarea de înscriere eliberată de unitatea de învățământ preșcolar

- Cei care nu au frecventat grădinița sau au revenit din străinătate, rezultatul evaluării psihosomatice

6.

Părinţii divorţaţi depun la înscriere dovada modului în care se exercită autoritatea părintească şi la care dintre ei a fost stabilită locuinţa minorului

        Metodologia de înscriere a copiilor în învățământul primar și calendarul înscrierii în învățământul primar pentru anul școlar 2022-2023


Modalităţi de înscriere:

1. 

LA SECRETARIATUL ŞCOLII
- părinţii depun dosarul cu actele şi prezintă originalele actelor pentru verificare
- validarea cererii de înscriere se face pe loc

2.

ONLINE (adresa de e-mail a şcolii sau prin poştă)
- părinţii completează cererea on-line
- transmit scanate actele originale şi declaraţia - tip (Anexa 3 la metodologia de înscriere )
- validarea cererii se face în perioada de înscriere

Adresa 

Str. Crinului nr. 2    
Loc. Luduș, Jud. Mureș 


Contact 

Email: ioanvladutiu@yahoo.com 
Tel: 0265/412353 
Fax: 0265/411568