Scurt istoric al Școlii Gimnaziale "Ioan Vlăduțiu"

     Şcoala Generală "Ioan Vlăduţiu" a fost inaugurată la 1 septembrie 1960, având clase primare şi gimnaziale cu predare în limba română şi clase primare cu predare în limba maghiară.

    Din anul 1969 după înfiinţarea liceului, şcoala generală a funcţionat în cadrul acestuia până în anul 1979, când devine unitate de învăţământ de sine stătătoare, având clase primare şi gimnaziale cu predare în limba română şi clase primare cu predare în limba maghiară.

    În anul şcolar 1980-1981 numărul elevilor înscrişi în clasele I-VIII era de 1578 cuprinşi în 48 de clase, iar numărul cadrelor didactice era de 52 (profesori, învăţători, maiştrii). Până în anul 1987 numărul elevilor creşte an de an, ajungând ca în anul şcolar 1986-1987 să fie înscrişi un număr de 1617 elevi în cele două cicluri.

    Din anul 1991, Şcoala Generală "Ioan Vlăduţiu" este centru bugetar şi şcoală coordonatoare a mai multor unităţi de învăţământ de pe raza oraşului şi din comunele învecinate. În anii care au urmat numărul elevilor scade, astfel că în anul şcolar 1995-1996 sunt înscrişi un număr de 1347 elevi, cuprinşi în 54 de clase (ciclu primar şi gimnazial).

    În anul şcolar 2007-2008 şcoala a funcţionat cu un efectiv de 706 de elevi cuprinşi în 32 de clase, din care 18 de clase-învăţământ primar şi 14-învăţământ gimnazial. În şcoală şi-au desfăşurat activitatea un număr de 55 de cadre didactice, din care 21-învăţători şi 34-profesori calificaţi. Eficienţa muncii noastre se regăseşte în rezultatele la învăţătură obţinute la sfârşitul anului şcolar 2007/2008. Au finalizat cursurile un număr de 706 elevi dintre care 360 la clasele I-IV şi 346 la clasele V-VIII. Dintre aceştia 669 au promovat, ceea ce reprezintă un procent de 94,44% (356) la clasele I-IV şi 313 la clasele V-VIII. Procesul de învăţământ se  desfăşoară în două schimburi, între orele 8-13 şi 13-18, datorită numărului mic de săli de clasă, raportat la numărul de elevi. 

    Şcoala Generală "Ioan Vlăduţiu" are în dotare două laboratoare (biologie, chimie-fizică), două cabinete de informatică, un cabinet de religie, o sală de sport şi teren de sport, dotate cu material didactic corespunzător, asigurând buna desfăşurare a procesului instructiv-educativ al elevilor. În şcoală funcţionează un număr de 4 clase cu profil sportiv-specialitatea handbal. Şcoala este centru bugetar pentru 7 unităţi şcolare şi preşcolare.

    Pe parcursul anului şcolar 2007-2008 s-a creat un climat favorabil pentru realizarea unui parteneriat cu Primăria oraşului, Consiliul local, cu comunitatea locală, instituţii şi unităţi din judeţ şi din ţară.

    În anul şcolar 2008 - 2009 şcoala a funcţionat cu un efectiv de 715 de elevi cuprinşi în 32 de clase, din care 18 clase - învăţământ primar şi 14 - învăţământ gimnazial. Au finalizat cursurile un număr de 713 elevi dintre care 355 la clasele I-IV şi 358 la clasele V-VIII. Dintre aceştia 680 au promovat, din care 355 la clasele I-IV si 325 la clasele V-VIII.

    În anul şcolar 2009 - 2010 şcoala a funcţionat cu un efectiv de 682 de elevi cuprinşi în 30 de clase din care 17 clase - învăţământ primar cu un efectiv de 344 de elevi şi 13 clase - învăţământ gimnazial cu un efectiv de 338 de elevi. Din cele 17 clase de învăţământ primar - 3 clase sunt cu predare în limba maghiară.

    În anul şcolar 2010-2011 studiază în unitatea noastră un efectiv de 685 de elevi dintre care 338 la clasele I-IV şi 347 de elevi la clasele V-VIII repartizaţi în 30 de clase din care 17 clase învăţământ primar şi 13 clase învăţământ gimnazial. Corpul profesoral este alcătuit din cadre didactice calificate, în număr de 31 de profesori şi 20 de învăţători.

    În anul şcolar 2011-2012 la Şcoala Generală "Ioan Vlăduţiu" Luduş studiază un efectiv de 635 de elevi dintre care 334 la clasele I-IV şi 301 de elevi la clasele V-VIII repartizaţi în 28 de clase din care 16 clase învăţământ primar şi 12 clase  învăţământ gimnazial. Corpul profesoral este alcătuit din cadre didactice calificate, în număr de 29 de profesori, 16 de învăţători şi un psiholog şcolar. 

    În anul şcolar 2011-2012 la Şcoala Generală "Ioan Oltean" Gheja studiază un efectiv de 110 de elevi dintre care 55 la clasele I-IV şi 55 de elevi la clasele V-VIII repartizaţi în 7 de clase din care 3 clase învăţământ primar şi 4 clase învăţământ gimnazial. Corpul profesoral este alcătuit din cadre didactice calificate, în număr de 6 de profesori şi de 3 învăţători.

    În anul şcolar 2012-2013 la Şcoala Generală "Ioan Vlăduţiu" Luduş studiază un efectiv de 703 de elevi dintre care 391 la cele două clase pregătitoare şi la clasele I-IV şi 312 elevi la clasele V-VIII repartizaţi în 30 de clase din care 18 clase învăţământ primar şi 12 clase învăţământ gimnazial.

    În anul şcolar 2012-2013 la Şcoala Generală "Ioan Oltean" Gheja studiază un efectiv de 88 de elevi dintre care 46 la clasa pregătitoare şi la clasele II-IV şi 42 elevi la clasele V-VIII repartizaţi în 6 clase din care 3 clase învăţământ primar şi 3 clase învăţământ gimnazial. Corpul profesoral este alcătuit din cadre didactice calificate, în număr de 31 de profesori, 21 de învăţători şi un psiholog şcolar.

    În anul şcolar 2013-2014 la Şcoala Generală "Ioan Vlăduţiu" Luduş studiază un efectiv de 712 de elevi dintre care 397 la cele două clase pregătitoare şi la clasele I-IV şi 315 elevi la clasele V-VIII repartizaţi în 30 de clase din care 19 clase învăţământ primar şi 12 clase învăţământ gimnazial.

    În anul şcolar 2013-2014 la Şcoala Generală "Ioan Oltean" Gheja studiază un efectiv de 95 de elevi dintre care 54 la clasa pregătitoare şi la clasele II-IV şi 41 elevi la clasele V-VIII repartizaţi în 6 clase din care 3 clase învăţământ primar şi 3 clase învăţământ gimnazial. Corpul profesoral este alcătuit din cadre didactice calificate, în număr de 33 de profesori, 22 de învăţători şi un psiholog şcolar.

    În anul şcolar 2014-2015 la Şcoala Gimnazială "Ioan Vlăduţiu" Luduş studiază un efectiv de 729 de elevi dintre care 417elevi la ciclul primar - 104 elevi la cele 4 clase pregătitoare şi 313 elevi la clasele I-IV, iar la clasele V-VIII  studiază un număr de 312 elevi - 105 elevi sunt la clasele cu program sportiv şi 207 elevi sunt la clasele cu program normal. 

    În şcoală funcţionează un număr de 53 de cadre didactice, din care 20 de învăţători, 33 de profesori calificaţi şi un psiholog şcolar.

    În anul şcolar 2014-2015 la Şcoala Gimnazială "Ioan Oltean" Gheja studiază un efectiv de 68 de elevi dintre care 17 elevi la clasa pregătitoare, 17 elevi clasa a– IV-a, iar la clasele V-VIII studiază un număr de 34 elevi.

    În anul şcolar 2015-2016 la Şcoala Gimnazială "Ioan Vlăduţiu" Luduş studiază un efectiv de 750 de elevi dintre care 420 elevi la ciclul primar - 86 elevi la cele 3 clase pregătitoare şi 334 elevi la clasele I-IV, iar la clasele V-VIII studiază un număr de 330 elevi - 105 elevi sunt la clasele cu program sportiv şi 207 elevi sunt la clasele cu program normal.

    În şcoală funcţionează un număr de 53 de cadre didactice, din care 20 de învăţători, 33 de profesori calificaţi şi un psiholog şcolar.

    În anul şcolar 2015-2016 la Şcoala Gimnazială "Ioan Oltean" Gheja studiază un efectiv de 68 de elevi dintre care 17 elevi la clasa pregătitoare, 17 elevi clasa a– IV-a, iar la clasele V-VIII studiază un număr de 34 elevi.

    În anul şcolar 2016-2017 la Şcoala Gimnazială "Ioan Vlăduţiu" Luduş studiază un efectiv de 744 de elevi dintre care 391 elevi la ciclul primar - 72 elevi la cele 3 clase pregătitoare şi 319 elevi la clasele I-IV, iar la clasele V-VIII studiază un număr de 353 elevi - 88 elevi sunt la clasele cu program sportiv şi 265 elevi sunt la clasele cu program normal.

    În şcoală funcţionează un număr de 48 de cadre didactice, din care 17 învăţători, 30 de profesori calificaţi şi un psiholog şcolar.

    În anul şcolar 2016-2017 la Şcoala Gimnazială "Ioan Oltean" Gheja studiază un efectiv de 18 elevi la clasa a III-a.

    În anul şcolar 2017-2018 la Şcoala Gimnazială "Ioan Vlăduţiu" Luduş studiază un efectiv de 744 de elevi dintre care 391 elevi la ciclul primar - 72 elevi  la cele 3 clase pregătitoare şi 319 elevi la clasele I-IV, iar la clasele V-VIII studiază un număr de 353 elevi - 88 elevi sunt la clasele cu program sportiv şi 265 elevi sunt la clasele cu program normal. 

    În şcoală funcţionează un număr de 48 de cadre didactice, din care 17 învăţători, 30 de profesori calificaţi şi un psiholog şcolar.

    În anul şcolar 2017-2018 la Şcoala Primară "Ioan Oltean" Gheja studiază un efectiv de 18 elevi la clasa a III-a.

    În anul şcolar 2018-2019 la Şcoala Gimnazială "Ioan Vlăduţiu" Luduş studiază un efectiv de 741 de elevi dintre care 391 elevi la ciclul primar - 61 elevi la cele 3 clase pregătitoare şi 330 elevi la clasele I-IV, iar la clasele V-VIII studiază un număr de 350 elevi.

În anul şcolar 2019-2020 la Şcoala Gimnazială "Ioan Vlăduţiu" Luduş studiază un efectiv de 748 de elevi dintre care 380 elevi la ciclul primar - 84 elevi la cele 3 clase pregătitoare şi 296 elevi la clasele I-IV, iar la clasele V-VIII studiază un număr de 368 elevi.

 În şcoală funcţionează un număr de 48 de cadre didactice, din care 15 învăţători, 33 de profesori calificaţi şi un psiholog şcolar.

În anul şcolar 2020-2021 la Şcoala Gimnazială "Ioan Vlăduţiu" Luduş studiază un efectiv de 716 de elevi dintre care 367 elevi la ciclul primar - 77 elevi la cele 3 clase pregătitoare şi 290 elevi la clasele I-IV, iar la clasele V-VIII studiază un număr de 349 elevi.

În anul şcolar 2021-2022 la Şcoala Gimnazială "Ioan Vlăduţiu" Luduş studiază un efectiv de753 de elevi dintre care 383 elevi la ciclul primar - 87 elevi la cele 3 clase pregătitoare şi 296 elevi la clasele I-IV, iar la clasele V-VIII studiază un număr de 352 elevi.

În şcoală funcţionează un număr de 47 de cadre didactice, din care 15 învăţători, 31 de profesori calificaţi şi un psiholog şcolar.

În anul şcolar 2022-2023 la Şcoala Gimnazială "Ioan Vlăduţiu" Luduş studiază un efectiv de 718 de elevi dintre care 388 elevi la ciclul primar - 80 elevi la cele 3 clase pregătitoare şi 308 elevi la clasele I-IV, iar la clasele V-VIII studiază un număr de 330 elevi.

În şcoală funcţionează un număr de 50 de cadre didactice, din care 15 învăţători, 34 de profesori calificaţi şi un psiholog şcolar.

Adresa 

Str. Crinului nr. 2    
Loc. Luduș, Jud. Mureș 


Contact 

Email: ioanvladutiu@yahoo.com 
Tel: 0265/412353 
Fax: 0265/411568